Práva klientů

Naše zařízení se snaží jednat vždy ve prospěch klienta. Dodržování a ochrana práv klientů je hlavním principem námi poskytovaných sociálních služeb. Máme stanovena vnitřní pravidla a mechanismy nápravy, které účinně zamezují porušování práv klientů a střetům zájmů.

 

Při poskytování sociálních služeb dbáme na dodržování zejména těchto oblastí lidských práv:

 

  • ochranu osobní svobody a důstojnosti
  • ochranu soukromí
  • ochranu osobních údajů
  • právo na vzdělávání a svobodnou volbu povolání
  • ochranu před jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi a driskriminací

Lidská práva našich klientů jsou zakotvena především v těchto právních předpisech:

 

Striktně požadujeme dodržování etického kodexu u každého zaměstnance Domova.