Aktivity, které nabízíme našim klientům:

 

 

 • bowling 
 • Mateřídouška- sociálně terapeutická dílna, denní stacionář
 • Kino Alfa Sokolov
 • Krytý bazén Sokolov, Františkovy Lázně
 • Hipoterapii 
 • Městská knihovna Sokolov
 • Statek Bernard
 • Divadlo v MDK Sokolov
 • Dům dětí a mládeže Sokolov
 • koncerty, kulturní akce
 • výlety- ZOO apod.
 • Solná jeskyně 
 • a běžně dostupné veřejné služby jako např. kadeřnictví, pedikúru, cukrárny, restaurace, obchody…
 

Naše zařízení dále nabízí tyto aktivity:

1) Canisterapii 

2) Muzikoterapie

3) Snoezelen

Jedná se o multismyslovou místnost, která se soustředí na senzorické schopnosti a relaxaci u klientů. Pojem snoezelen je chápán jako záměrně vytvořené prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry. Nejdůležitější je ve snoezelenu vytvořit prostředí, které by nabízelo co nejširší spektrum smyslových podnětů (zrakové, čichové, hmatové, chuťové,…). Smyslové zážitky mají být hluboce prožité, proto se musí kombinovat tak, aby nebyly spíše na škodu a nebylo jich na klienta příliš mnoho. Tato místnost byla stvořena přesně pro naše klienty, kteří mají středně těžké, těžké a hluboké mentální postižení. Rozhodli jsme se, že jim nabídneme mnohem víc a ukážeme jim i „jiný“ svět, ve kterém je mnoho různých podnětů.

K čemu snoezelen využíváme: k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální a neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů, socializace, k pozornosti, přináší nové zážitky a zkušenosti…

Vybavení našeho snoezelenu nabízí využití relaxační hudby, kterou můžeme také pustit přímo do vodní postele. Tóny a vibrace pak rozproudí vodu v posteli, na které klient leží a ta ho masíruje, stimuluje a umožňuje mu více vnímat hudbu. Světelných stimulů máme hned několik (světelný vodní válec, světelná vlákna, projektor, disco kouli a světelný koberec,…). Čichové smysly můžeme stimulovat vonnými lampičkami a svíčkami. Vůni si klient vybere sám, nebo jí vybere pracovník dle situace a libosti klienta. Na hmatové smysly používáme několik pomůcek, které se můžou zdát obyčejné, ale fungují výborně (potraviny, jemné rukavice, šátky, pírka, korálky,…).Ve Snoezelenu pracují pouze pracovníci, kteří prošli akreditovaným vzděláváním.

4) Dílnička – klienti mohou využívat dílničku v našem zařízení, ve které vyrábí za podpory pracovníka různé výrobky, procvičují sebeobsluhu, jemnou motoriku

5) Vzdělávání od Střední školy Euroinstitut 

6) Koncept bazální stimulace– zaveden do praxe při práci s klienty, s konceptem BS pracují vyškolení pracovníci

7) Práce se sexualitou a vztahy– poradenství v oblasti sexuality a vztahů pro klienty a jejich opatrovníky vyškolenými konzultanty