Jednáním se zájemcem o sociální službu, je pověřena sociální pracovnice našeho Domova. Sociální pracovnici můžete kontaktovat jednak telefonicky na telefonním čísle 354 224 133 nebo 731 549 163, e-mailem na adresu 

pathova@sokolik-po.cz anebo osobně na adrese Slavíčkova 1701, Sokolov.

 

Sociální pracovnice si s Vámi domluví osobní schůzku, na které Vám poskytne veškeré informace ohledně poskytované sociální služby. V případě, že zájemce nebude splňovat cílovou skupinu Domova, poskytne Vám poradenství o jiné vhodné sociální službě.

 

Osobní schůzka zájemce a sociální pracovnice, může probíhat v Domově nebo v přirozeném prostředí zájemce. Jednání se mohou účastnit i přibuzní zájemce nebo osoby, které o zájemce v současné době pečují. Výběr osob, které se zúčastní jednání, závisí na volbě a rozhodnutí zájemce. Pokud zájemce nekomunikuje verbálně, jsou poskytované informace vhodným způsobem přizpůsobeny (použití obrázků, fotek, znaků).

 

Žádost o poskytnuti sociální služby

Žádost o poskytnutí lůžka na zajištění bezodkladné péče