Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace  vznikl  1. 1. 2010, jeho zřizovatelem je Karlovarský kraj.

Jeho historie se však začíná psát již v roce 1994, kdy vznikl jako Ústav sociální péče pro děti a mládež do 27let z rozhodnutí Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově , jehož se stal začleněným zařízením. Vznikl proto, že kapacita podobného zařízení v Habartově nebyla zcela dostačující. Zařízení bylo tedy umístěno v areálu bývalých jeslí, později detašovaného pracoviště (dětského oddělení) Nemocnice Sokolov. Otevření zařízení předcházela částečná rekonstrukce areálu. Zařízení poskytovalo služby chlapcům a mužům s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytovalo služby v celoročním provozu, týdenním a denním stacionáři. Celková kapacita zařízení se pohybovala kolem 40ti uživatelů.

Od 1.1.2007, kdy vstoupil v platnost zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách změnilo zařízení název na Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík a začalo poskytovat služby v souladu s tímto zákonem. V této době část klientů ukončila pobyt v zařízení a kapacita se snížila na cca 35 klientů.

1.6.2009 bylo se Sokolíkem sloučeno zařízení v Habartově, které poskytovalo stejné služby pro dívky a ženy. Sloučením těchto dvou zařízení se kapacita navýšila na 55 klientů.

Od 1. 1. 2010, kdy zařízení začalo fungovat jako příspěvková organizace Karlovarského kraje, poskytujeme pouze služby v celoročním pobytu. V roce 2009 bylo zařízení zařazeno do transformačního programu. V průběhu roku 2010 – 2012  jsme vyvedli cca 15 klientů, kteří potřebují nižší míru podpory, než jim poskytujeme v zařízení do chráněného bydlení, některým jsem umožnili návrat do jejich domovů. Tím jsme postupně snížili kapacitu na 34 klientů.

Přestavba a rekonstrukce zařízení proběhla v letech 2011 až 2012. Touto přestavbou jsme dosáhli zkvalitnění podmínek pro bydlení a život klientů, které byly nevyhovující. Stavbu financoval zřizovatel zařízení, Karlovarský kraj.

Po přestavbě zařízení a ukončení procesu transformace jsme ukončili provoz v Habartově a klientky jsme přestěhovali do Sokolova.